Aktualności

Zaproszenie na Dożynki 2018
Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018
Wniesione postulaty przez członków ROD na Walnym Zebraniu 2017
Wycinka drzew i krzewów od 01.01.2017
Sprawozdanie z przebiegu spotkania z Prezydentem Miasta Koszalina
Informacje nt przebudowy drogi do Jamna
Program działania na okres kadencji 2015-2019
Sprawozdanie zarządu ROD z działalności za lata 2010-2014
Wniosek o wyróżnienie złotymi odznakami z okazji 50-cio lecia ogrodów