Wysokość opłat w roku 2021

Wysokość opłat w roku 2021 nie ulega zmianie i wynosi 60gr za metr kwadratowy.
Rozliczenie prądu nastąpi na tych samych zasadach jak w zeszłym roku.

Aktualizacja 28.03.2021

Copyright © 2015 ROD Kwitnące Jabłonie