Elektryfikacja ogrodu III etap

Koszalin, 20.06.2015 r.

Realizując Uchwały Walnego Zebrania Zarząd wystąpił z wnioskiem do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków na dalszą elektryfikację działek usytuowanych za ciekiem wodnym (bramy: 11, 12, 13 oraz ciąg działek przy ul. Władysława IV od numeru 45 do numeru 932). Ustalenia robocze z Z.E. zostały dokonane i w najbliższym czasie zostanie uiszczona należność za przydział mocy. Dalszym działaniem będzie zlecenie opracowania dokumentacji. Obecnie prosimy działkowców, którzy chcą mieć energię elektryczną na działkach, o zgłaszanie się w biurze zarządu, wpisując się na listę w terminie do dnia 15.VII.2015r. Koszt całej inwestycji przy realizacji robót systemem gospodarczym szacujemy na kwotę 160 000,00 zł. Opłata partycypacyjna w kosztach inwestycji, wnoszona w 2016r. przez działkowców, stanowi kwotę w wysokości 1000 zł. (to jest udział w kosztach przewodów i skrzynek energetycznych). Stan środków, które zarząd może zaoszczędzić w roku 2015 z przeznaczeniem na elektryfikację wyniesie 80 000 00 - 90 000 00 tysięcy złotych. Jest to kwota za mała, żeby rozpoczynać roboty. Liczymy na pomoc i sugestie ze strony działkowców. Sprawą oczywistą jest, że w przypadku zbycia działki jeżeli jest energia elektryczna lub istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej działka nabiera wartości. Podczas robót należy się liczyć z uszkodzeniem nawierzchni alejek, które po uleżeniu gruntu muszą zostać w przyszłości naprawione.