Wysokość opłat za użytkowanie działki w 2018r.

UWAGA: Opłaty ogrodowe winny być wniesione do 30 czerwca 2018 roku, po tym terminie zarząd ma obowiązek naliczenia odsetek.

Koszalin, 14.04.2018r.

Na podstawie art.34 ust. 1 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych ogłasza się informacje o wysokości opłat za dzierżawione działki uchwalone na Walnym Zebraniu Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kwitnących Jabłoni w Koszalinie

1. Opłatę na koszty uruchomienia wody 5,00 zł od działki.
2. Składka z tytułu przynależności do Stowarzyszenia 6,00 zł rocznie.
3. Wydatki na utrzymanie ogrodu, wywóz śmieci, dożynki, Walne zebranie, utrzymanie i remont hydroforni - dostawa wody, naprawa dróg działkowych, remonty, koszty energii elektrycznej, koszty eksploatacyjne i inne oraz utrzymanie jednostki nadrzędnej wynosi: 0,47 zł od m2 działki rocznie.
4. Informuje się ponadto, iż na dzień 31.12.2017 r. zaoszczędzono środki finansowe w wysokości 137 084,95 zł Kwota ta stanowi rezerwę finansową ogrodu, ponad to zostaje ona przeznaczona na roboty remontowe i w razie potrzeby przy rewizji hydroforów na ewentualną wymianę bądź naprawę.
5. Inne opłaty, w tym energetyczne pozostają bez zmian.