Postulaty postawione przez członków ROD na Walnym Zebraniu sprawozdawczym w 2017 roku

Postulat I

Skierowany do Miejskiego Zakładu Komunikacji wniósł Pan Jan Witek

Dotysczy ustawienia ławeczki (lub wiaty z ławeczką) na przystanku autobusowym przy ulicy Greckiej.

Wiadomo że będzie przebudowa ulicy ale do czasu zmiany zasad ruchu działkowcy z reguły ludzie starsi i chorzy proszą

o ustawienie siedziska, na którym będzie można usiąść w czasie oczekiwania na autobus.

Postulat II

Skierowany do Pana Prezydenta Miasta Koszalin wniosła Pani Anna Kędra

Dotysczy „postawienia osłon przed spalinami, kurzem i hałasem od strony ogrodu, wzdłuż drogi do miejscowości Jamno”

Każdy z mieszkańców korzystając z działki chce odpoczywać we względnej ciszy oraz mieć zdrowe ekologiczne warzywa i owoce.

Obecnie hałas wywoływany przez pojazdy mechaniczne poruszające się po drodze do miejscowości Jamno jest tak duży,

że uniemożliwia normalną komunikacje słowną.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kwitnących Jabłoni w Koszalinie wcześniej uważał i uważa,

że postawienie osłon od strony ogrodu na przebudowywanym odcinku ochroni ogród oraz spełni standardy

przyjęte przy przebudowach w innych miastach.

Przedstawiając powyższe prosimy o rozwiązanie niniejszego problemu,

wszak ilość pojazdów samochodowych poruszających się po w/w drodze jeszcze wzrośnie