Aktualności

Program działania Rodzinnego Ogrodu działkowego im. Kwitnących Jabłoni w Koszalinie na lata 2015 - 2019

1. Jeżeli zajdzie taka potrzeba na pisemny wniosek 1/10 działkowców (to jest 131 osób), po upływie dwóch lat zorganizować zebranie wyłączeniowe, w celu zadecydowania o formie Stowarzyszenia, które będzie zarządzało ogrodem.
2. Przekazywać Zarządowi i działkowiczom przez cały okres kadencji informacje z pracy Krajowej Rady oraz ustaleń i wytycznych dokonywanych przez Prezydium i Okręgowy Zarząd.
3. Wywieszać aktualne ogłoszenia informacyjne w tablicach ogłoszeń.
4. Wykonać i zamontować tablice informacyjne sukcesywnie w miarę potrzeb.
5. Sukcesywnie wymieniać tabliczki z nazwami alejek z uwagi na zużycie techniczne.
6. Co rocznie zabezpieczać funkcjonowanie hydroforni na sezon letni (w tym naprawiać lub wymieniać uszkodzone elementy).
7. Organizować prace przez gospodarzy podnoszące wygląd, estetykę i stan techniczny ogrodu.
8. Wymienić częściowo płot i bramę nr 1 w roku 2015.
9. Wykonać osuszenie budynku zarządu.
10. Corocznie w celu integracji organizować zabawy działkowe oraz dożynki.
11. Corocznie organizować wywóz odpadów.
12. Prowadzić ochronę budynku Zarządu poprzez monitoring.
13. Przeprowadzić elektryfikację sektora III oraz w miarę potrzeb wyposażyć ogród w szafki energetyczne, jeżeli będą kolejni chętni działkowicze do skorzystania z energii elektrycznej.
14. Zabezpieczać materiały na konserwację infrastruktury ogrodu i w miarę potrzeb wyposażać ogród w narzędzia i sprzęt ogrodowy.
15. Pilotować sprawy związane z ciekiem wodnym przepływającym przez teren ogródów.
16. Co roku dokonywać przeglądy bram i furtek oraz naprawiać uszkodzenia, których jest dużo, w szczególności od uderzeń samochodami.
17. Przez cały okres kadencji prowadzić ciągłe działania w celu 100% ściągalności opłat za dzierżawę działek.
18. Na bieżąco współdziałać z dzielnicowym w organizacji wieczornych i nocnych patroli na działkach.
19. Corocznie, konsekwentnie wykonywać przeglądy działek i stosować sankcje wynikające z Regulaminu i Statutu Ogrodu w przypadku zaniedbań.
20. Sukcesywnie gromadzić środki na wymianę instalacji wodociągowej w alejkach.
21. W bieżącym działaniu współpracować z Zarządem Okręgu, a w sprawach istotnych dla działkowców, wywieszać informacje na tablicach ogłoszeń.
22. Realizować inne zadania wynikające z ustaleń Walnego Zebrania.
23. Wykonywać co roku przeglądy dróg i alejek, ustalać zakres niezbędnych napraw i organizować remonty nawierzchni.
24. Prowadzić przeglądy techniczne budynku i Książkę obiektu.
25. Przynajmniej raz w miesiącu organizować posiedzenia Zarządu.
26. Dbać o teren wokół budynku Zarządu i udostępniać go działkowiczom gdy zechcą zorganizować spotkania działkowe czy rodzinne.
27. Łagodzić waśnie i spory występujące wśród działkowiczów w ogrodzie.
28. W związku z dalszą przebudową drogi przy ulicy Władysława IV do Jamna monitorować zakres robót tak, abyśmy nie zostali pozbawieni wjazdu na teren ogrodu.
29. W przypadku wejścia z robotami likwidacji słupów energetycznych monitorować zakres prac, aby nie dopuścić do wyrządzenia szkód działkowcom.
30. Wykonywać inne zadania wynikające z nieprzewidzianych okoliczności.