Aktualności

Relacja z przebiegu spotkania z Prezydentem Miasta Koszalina

Dnia 18 maja 2015 r. odbyło się spotkanie Pani Prezes Bronisławy Szafulskiej z Panem Prezydentem Miasta Koszalina Piotrem Jedlińskim. W imieniu całego Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kwitnących Jabłoni w Koszalinie podziękowano za rozwiązanie problemu dojazdu do bram wzdłuż ulicy Władysława IV oraz pozostawienie starej drogi, która będzie służyła jako miejsce postojowe dla samochodów oraz pas techniczny. Równocześnie wynikają inne problemy techniczne dla ogrodu, które są związane z wodami opadowymi oraz instalacjami zasilającymi ogród w wodę. Poruszono następujące wątki:
1. Zasilanie w wodę ogrodu jest z własnego ujęcia zlokalizowanego w ogrodzie Jamno, pomiędzy ogrodem Jamno a Osiedlem Unii Europejskiej, wzdłuż pasa zieleni przebiega trasa rurociągu wodnego, który przechodzi przez drogę do Jamna. Wchodzi do studzienki naszego ogrodu, następnie woda jest rozprowadzona po całym ogrodzie. Na opracowanej dokumentacji przebudowy ulicy nie stwierdziliśmy ujęcia w planach naszych instalacji.
2. Fragment instalacji wodociągowej o przekroju fi 160 jest położony poza granicą naszego ogrodu, w drodze która ma być przebudowana do Skwierzynki. Jeżeli istotnie będzie budowa nowej drogi, koniecznością jest przebudowa instalacji wodociągowej i jej lokalizacja na terenie ogrodu lub pozostawienie wody w drodze, w kanale technicznym, aby w przypadku awarii lub zużycia technicznego była możliwość wymiany instalacji bez rozkopania ulicy.
3. Przy działkach od nr 31 jest zlokalizowany kolektor deszczowy, który przez lata odprowadzał wodę z ulicy do cieku wodnego, przebiegającego przez środek ogrodu. Przy przebudowie ulicy Władysława IV padło zapewnienie, że wody opadowe z ulicy Władysława IV będą odprowadzane poprzez kolektor i drugą stronę ulicy, została nawet wybudowana przepompownia. Niestety wody nadal są odprowadzane na nasz ogród do cieku wodnego. Wykonana w latach 90-tych instalacja jest niesprawna technicznie i woda wybija na działkach. Pisemnie zawiadomiono o tym fakcie Miejskie Wodociągi i Kanalizację. Została dokonana wizja na miejscu, gdzie przedstawiciele Wod-Kan stwierdzili, że to odprowadzenie wód z ulicy nie jest w ich gestii, gdyż nikt im tego odcinka nigdy nie przekazał.
4. Znany powszechnie jest problem cieku wodnego, przebiegającego przez środek ogrodu, a odprowadzającego wody opadowe z Osiedla Północ do zbiorników retencyjnych. Padło zapewnienie, że zostanie wykonany kanał zakryty i sprawa będzie rozwiązana. W tym zakresie jednak nie mamy żadnych wiadomości, a działkowcy pytają Zarząd o termin rozpoczęcia prac i rozwiązania techniczne.

Przedstawiając powyższe problemy stwierdzono, że są też rzeczy miłe. W roku 2015 ROD obchodzi 50-lecie istnienia. Nagłaśniając ten fakt i organizując w miesiącu sierpniu działkowe uroczystości, na które zostanie zaproszony szereg gości. Pragniemy także, aby Pan Prezydent Miasta Koszalina objął honorowy patronat nad przebiegiem uroczystości.