Aktualności

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za lata 2010-2014

Rok 2010

a) Hydrofornia - awaria instalacji elektrycznej. Po naprawie instalacji elektrycznej okazało się, że spalona jest pompa. W miarę szybko udało się naprawić pompę i uruchomić dopływ wody na działki.
b) Zapadła się ziemia na działce 595, badanie geologiczne nie ustaliło przyczyn.
c) Przed budynkiem zarządu wyłożono drogę kostką brukową.
d) Wymieniono trzy bramy ogrodowe.
e) Uzyskano warunki na dalszą elektryfikacje.
f) Nastąpiła kradzież narzędzi w warsztacie na początku roku.
g) Zakupiono kosiarkę.
h) Zorganizowano wywóz śmieci.
i) Zorganizowano dożynki.
j) Wykonano izolacje wewnętrzną oraz posadzki, na których położono płytki gress w dwóch małych pokojach. Prace remontowe wykonywali działkowcy.

Rok 2011

a) Naprawa kolektora burzowego w ramach prac społeczno użytecznych.
b) Wykonano mapę ogrodową z naniesionymi instalacjami.
c) Referendum w sprawie lokalizacji masztu antenowego (firma wycofała się ze złożonej oferty). d) Wymiana jednej bramy ogrodowej.
e) Zakup przewodu energetycznego doprowadzającego energię do V alejki.
f) Założenie elektronicznego systemu ochrony budynku (spowodowało to ograniczenie kradzieży).
g) Otrzymano nagrodę 1500 zł, za którą zakupiono 22 krzesła do budynku zarządu.
h) Zakupiono podkaszarkę, pilarkę oraz pompę do brudnej wody.
i) Podjęto uchwałę o elektryfikacji Sektora II.
j) Wymieniono dwoje drzwi w budynku zarządu.
k) Wykonano roboty posadzkowe układając płytki gress w dużym pokoju i kuchni.
l) Otrzymano wsparcie finansowe od Prezydenta 1000 zł, zostały one przeznaczone na zabawki i słodycze dla dzieci.
m) Rozebrano wiatę na drodze do Skwierzynki.
n) Pozbawiono prawa użytkowania działki czterech działkowców.
o) Wykonano dokumentacje na elektryfikację Sektora II.

Rok 2012

a) Naprawa zatkanych przewodów melioracji działek 865/866 i 540/541.
b) Zakup energii na elektryfikację Sektora II.
c) Zakup dwóch szaf do biura.
d) Opłata sądowa sprawy jednego z działkowców.
e) Zakup agregatora prądotwórczego.
f) Zakup spawarki iniektorowej, opryskiwacza i taczki.
g) Ogłoszenie przetargu na pozyskanie wykonawcy w celu wykonania instalacji elektrycznej II sektora, powołanie Komisji Przetargowej.
i) Podano działkowcom informacje o przyszłościowej likwidacji słupów wysokiego napięcia.
j) Ustalono numery altan z eternitem.
k) Wykonano elektryfikację sektora II.
l) W hydroforni zainstalowano kondensator w celu kompensacji mocy z uwagi na nałożoną przez Zakład Energetyczny karę.
m) Powołanie Komitetu Inicjatywnego, opracowanie własnego Statutu z uwagi istniejące zagrożenie utraty ogrodów.

Rok 2013

a) Wymiana ogrodzenia przy budynku Zarządu.
b) Konserwacja zbiorników w Hydroforni.
c) Nawiezienie kruszywa na drogi i rozplantowanie.
d) Wykonanie częściowej elektryfikacji sektora III.
e) Wymiana jednego okna w budynku zarządu.
f) Wykonanie poręczy przy schodach - brama nr 1.
g) Zakup garażu blaszanego, wykonanie posadzki przez działkowców.
h) Odebranie działki 1 osobie.
i) Złożenie wniosku i mapy ogrodu wraz z zaznaczeniem altan z eternitem, związanego z programem o sfinansowanie likwidacji eternitu.
j) Likwidacja około 2500 m2 eternitu.
k) Ciągła interwencja i utarczki z Urzędem Miasta odnośnie cieku wodnego.
l) Zbieranie podpisów pod projektem Ustawy Obywatelskiej dotyczącej ogrodów.
m) W grudniu 2013 opublikowano Ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, walka jeszcze się wówczas nie zakończyła, ponieważ wynikła sprawa altan.
n) Przez cały czas upiększano plac wokół zarządu i jest on chyba jednym z najładniejszych płacy przy budynku zarządu.