Dotyczy wjazdu samochodami na teren ogrodu.

Koszalin, 01.04.2017r.

1. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego, że bramy wjazdowe ogrodu będą otwarye:
- miesiącach 15.IV - 30.IV. oraz 01.IX - 30.IX. w godz. 9.00- 18.00
- w miesiącach V - VIII będą otwarte w godz. 9.00 - 19.00
- w miesiącu X będą otwarte w godz. 9.00 - 16.00
2. Beztroskie wjeżdżanie samochodami na teren aleii ogrodu działkowego jest zabronione, a wjazd możliwy jest w następujących przypadkach:
- w każdy piątek (w dni bez opadów deszczu), kiedy bramy są otwarte, co umożliwia przywiezienie materiałów lub zabranie płodów z możliwością postoju w alejkach około 15 minut, następnie samochód winien zostać wyprowadzony poza obręb ogrodu,
- możliwy jest wjazd na teren ogrodu w ważnych sprawach np. z obornikiem w inne dni tygodnia po uprzednim uzgodnieniu w biurze Zarządu lub u gospodarza,
- osoby niepełnosprawne ruchowo z plakietkami o inwalidztwie oraz osoby dowożące tę osobę niepełnosprawną ruchowo (z plakietką) maja prawo wjazdu i parkowania samochodu na terenie swojej działki jeżeli wyposażą ją w zatoczkę parkingową § 87 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego,
- w alejach działkowych obowiązuje nakaz poruszania się samochodami z prędkością do 10 km/h,

W przypadkach beztroski i nagminnego łamania niniejszych zasad informacje wraz z numerami samochodów użytkowników działek będą przekazywane Straży Miejskiej w celu wyciągnięcia konsekwencji.