Zarząd

Funkcja Imie i nazwisko Telefon
Prezes zarządu Klimczyk Andrzej 794 916 267
Zastępca prezesa Prokop Ryszard 604 959 141
Sekretarz Nagórska Teresa
Skarbnik Kulczycka Honorata 609 306 639
Członkowie zarządu
Daszewska Halina
Nalewska Urszula
Koźma Edward
Tyrakowski Kazimierz
Komisja Rewizyjna
Przew. Komisji Rewizyjnej Dekaban Mieczysław
Członek Filipowicz Ewa
Członek Czopik Władysław

Aktualizacja 18.09.2021

Copyright © 2021 ROD Kwitnące Jabłonie