Piaskowanie zbiorników

Koszalin, 16.11.2019 r.

Zarząd ROD im. "Kwitnących Jabłoni" w Koszalinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie piaskowania
i malowanie wnętrza dwóch zbiorników stalowych przeznaczonych do gromadzenia wody na potrzeby użytkowe ogrodów działkowych.
Długość zbiornika leżącego 18 mb., wysokość 2,5 m.
Posadowione na fundamencie betonowym.
Łączna powierzchnia 85 m. kw.
Termin realizacji prac I kwartał 2020 r.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 507 924 103
Oferty należy skłądać do 10 grudnia 2019 r. na adres:
Polski Związek Działkowców
ROD im.Kwitnących Jabłoni
ul. Władysława IV
UP 75-455 Koszalin ul. Akademicka 29
skrytka poczt. nr 11