Modernizacja infrastruktury ogrodowej w ROD im. Kwitnących Jabłoni w Koszalinie.

Koszalin, 01.06.2019r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kwitnących Jabłoni w Koszalinie, mimo odmowy dofinansowania dotacją celową przez Prezydenta Miasta Koszalina, na Walnym Zebraniu w dniu 6.IV.2019 r. podjął decyzję o wykonaniu inwestycji, polegającej na modernizacji infrastruktury ogrodowej, dotyczącej zasilania ogrodu w wodę, to jest modernizacji hydroforni, w wyniku czego uzyskano:
1. poprawę bezpieczeństwa hydroforni;
2. oszczędność energii elektrycznej;
3. likwidacja konieczności uzupełniania w zbiornikach poduszki powietrznej;
4. wymianę zużytych technicznie urządzeń elektrycznych i wodnych w hydroforni działkowej;

Planowy zakres modernizacji dotyczył własnego ujęcia wody opartego na studni głębinowej, wierconej i wykonanej w roku 1985, a zlokalizowanej w ROD Jamno w Koszalinie na działce oznaczonej SUmerem ewidencyjnym ¼ obręb Nr 0013.
W skład ujęcia wody i przedmiotu modernizacji wchodzi:
- pompy typ 65PJM szt. - 3 likwidacja;
- sprężarka typ 3 JW. szt. - 1 – likwidacja;
- zbiorniki hydroforowe o pojemności 6m3 szt. - 2 – likwidacja;
- oraz osprzęt hydroforowy i wodomierz – wymiana;

Urządzenia te zostały wymienione w ciągu dwóch dni na zestaw hydroforowy ZH-CR 4,20-5 / 7,5 kW
Na załączonych poniżej zdjęciach ujęte stare urządzenia hydroforni i zestaw nowych urządzeń wraz z instalacją elektryczną. Inwestycje wykonano w miesiącu maju 2019 roku, koszt z podatkiem VAT 153 135 00 zł.

Nowe urządzenia funkcjoSUją dwa tygodnie bardzo dobrze samoregulując ciśnienie wody, w zależności od zapotrzebowania działkowców. Pracują one cichutko, w przeciwieństwie do starych urządzeń, których praca była bardzo głośna.
ROD rozwiązał jeden problem, drugim problemem są trzy zbiorniki wyrównawcze, stalowe o pojemności 50 m3 każdy. Wymagają one remontu wewnętrznego, to jest piaskowania i malowania specjalnymi farbami wodoodpornymi.
We wstępnych szacowaniach koszt remontu jednego zbiornika wynosi około 35 000,00 zł x 2 szt. = 70 000,00 zł.
Niestety ogrodu na taką inwestycję nie stać.

W dalszych staraniach będziemy prosić Pana Prezydenta o wzięcie potrzeb ogrodu pod uwagę. Może w roku 2020 dostaniemy dofinansowanie. Wówczas przez kilkanaście lat problem właściwego funkcjonowania hydroforni będzie rozwiązany.
Ogród posiada Operat wodnoprawny z grudnia roku 2014 oraz Decyzje z dnia 13 maja 2015 roku zwaną Pozwolenie wodnoprawne ważne do 13 maja 2035 roku.

Stare urządzenia: